Διοικητικό Συμβούλιο

Νίκος Πανταζής
Πρόεδρος
Δελλαπόρτας  Σάββας
Αντιπρόεδρος Α'
blank-person
 
Χάρις Ζιάμπα
Γεν.Γραμματέας
blank-person
Βαμβουκάκης Κων/νος
Γενικός Αρχηγός
blank-person
 
Γαλυφας  Χρίστος
Ταμίας
blank-person
Σαραντίδου Ρούλα
Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέας
blank-person
Καρούζος Ανάργυρος
Εφορος μπασκετ
blank-person
                                                                                                                   
 
Αθανασίου Χαράλαμπος
Εφορος Παιδικού
blank-person
Ρόκομας Βασίλης
Εφορος Στίβου
blank-person